Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Verwerkingsverantwoordelijke

Fysiotherapie Lichtenvoorde is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens.

Fysiotherapie Lichtenvoorde

Dijkstraat 5

7131 DM Lichtenvoorde

Info@fysiolichtenvoorde.nl

KVK: 60530669

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Mardi Rutten

0544-372727

info@fysiolichtenvoorde.nl

Als FG zal zij er zorg voor dragen dat de onderdelen van de AVG binnen de organisatie wordt nageleefd. Mocht de FG constateren dat de AVG en daarmee dit document niet wordt nageleefd zal de FG dit direct melden bij Richard Weijman, directeur. Volgens de geldende regels van de AVG zal afhankelijk van het incident het beleid worden bepaald. Incidenten worden vastgelegd en bewaard.

Doeleinden gegevensverwerking

Als paramedische fysiotherapie organisatie zijn wij genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens omtrent de cliënt zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem, Intramed.

De ontvangers van persoonsgegevens

 • Intramed
 • Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, Intramed. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.
 • Website
 • Op onze website fysiolichtenvoorde.nl maken wij gebruik van HTTPS. HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contactformulier.
 • Zorgmail
 • Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.
 • Externe organisaties
 • Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.
 • Qualizorg
 • Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen.
 • Claudicationet
 • Dit is een netwerk waarbij wij aangesloten zijn voor het behandelen van patiënten met claudicatio internittens. Voordat gegevens verzonden worden wordt er toestemming gevraagd aan de cliënt.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoons- en medische gegevens worden, volgens de wettelijke termijn, minimaal 15 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Rechten betrokkene

 • Recht op inzage.
 • Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.
 • Recht op correctie/ rectificatie.
 • Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op verwijdering
 • U heeft als betrokkene het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.
 • Recht op het intrekken van toestemming
 • U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
 • Recht op bezwaar.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op vergetelheid.
 • Hoelang gegevens bewaren, in het belang van de cliënt om informatie terug te kunnen lezen en een dossier op te bouwen. Patiënten kunnen er om vragen hun dossier te verwijderen, als dit niet meer verplicht is te behouden om rechtmatige behandeling en dossiervorming naar de zorgverzekeraar te bewijzen. De wettelijke bewaartermijn bedraagt 15 jaar.
 • Recht op dataportabiliteit.
 • Cliënten hebben het recht wanneer zij dit nodig hebben een samenvatting van hun dossier op te vragen. Bijvoorbeeld bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Het melden van een klacht

Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen Fysiotherapie Lichtenvoorde, dan kunt u hiervoor terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming, Mardi Rutten U kunt uw klacht per post sturen naar:

Fysiotherapie Lichtenvoorde, t.a.v. Mardi Rutten

Dijkstraat 5

7131 DM  Lichtenvoorde

Verplichting verstrekken persoonsgegevens

U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons en medische gegevens opslaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij verstrekken anonieme gegevens aan de Qualizorg. Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars.

Gegevens van ander organisaties

Wij ontvangen gegevens van de huisarts of andere medische specialisten, de informatie wordt opgeslagen binnen intramed, ons beveiligde werkplatform. De gegevens worden daarna veilig opgeborgen in een speciaal daarvoor afgesloten ruimte. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.

Fysiotherapie Lichtenvoorde

Dijkstraat 5
7131 DM Lichtenvoorde

0544-372727
info@fysiolichtenvoorde.nl
Bekijk route