U kunt met en zonder verwijzing van een arts bij ons terecht

Zonder verwijzing:
Sinds januari 2006 heeft u geen verwijzing van een arts meer nodig voor een behandeling door een fysiotherapeut. Tijdens het eerste consult beoordeelt de therapeut of de klacht middels fysiotherapie behandelbaar is en/of nader overleg met de huisarts noodzakelijk is. Wanneer tot behandeling wordt overgegaan, vindt er een onderzoek plaats en wordt met u een behandelplan opgesteld.

Met verwijzing:
Wanneer u van uw huisarts een verwijzing voor een fysiotherapeut krijgt, bent u vrij in het kiezen van een therapeut. De fysiotherapeut stelt met u een behandelplan op. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aandoening. Tussentijds kan overleg met de verwijzend arts nodig zijn. Na afloop van de sessie vindt er een schriftelijke verslaglegging aan de arts plaats.

Fysiotherapie Lichtenvoorde

Dijkstraat 5
7131 DM Lichtenvoorde

0544-372727
info@fysiolichtenvoorde.nl
Bekijk route